LogiKor

 

Disclaimer

De mededelingen in deze disclaimer zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden. De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie.

Aansprakelijkheid

Hoewel LogiKor met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak.

Elektronische berichten

LogiKor is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

LogiKor is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computer-programma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen, spyware, malware en/of enige andere (mogelijke) toekomstige schadevormende ontwikkelingen in de ruimste zin des woords.

Links

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van LogiKor. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door LogiKor.

LogiKor is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Informatie & gegevens

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van LogiKor. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.

Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LogiKor verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze verklaring ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, neemt u dan svp contact met ons op.

 

 
 
 

Disclaimer | Copyright LogiKor